Domov Kazalo natisni stran

VIKEND TRENING ZA TRENERJE EKIP PRVE POMOČI

Prežganje, 16. 1. in 17. 1. 2015

V petek in soboto je bil na Prežganju organiziran trening za trenerje. Namen treninga je bil, da se uskladimo in izmenjamo izkušnje pri treniranju osnovnošolskih, srednješolskih in članskih ekip PP.

Zato smo v petek ponovili doktrino in se uskladili glede podajanja vsebin, sobota pa je bila namenejna treniranju v okliki izvajanja poligonov. Hvala trenerjem za udeležbo in celoletno delo.

PROSTOVOLJCI RKS-OZ LJUBLJANA SO SI OGLEDALI REŠEVALNO POSTAJO LJUBLJANA

Ljubljana, 19. 1. in 26. 1. 2015

65 prostovoljcev RKS-OZ Ljubljana (mentorji in člani OŠ/SŠ ekip prve pomoči, člani ekip prve pomoči RKS-OZ Ljubljana, mentorji krvodajalstva srednjih šol, prostovoljci - animatorji Kluba 25, članice KORK)  so si 19. in 26. 1. 2015 ogledali Reševalno postajo Ljubljano. Vodja izmene so predstavili dispečersko enoto, opremo reševalnega vozila in opremo reševalca motorista.

STROKOVNO SREČANJE NASTANITVENE ENOTE

Ljubljana, 24. 1. 2015

V soboto, 24. 1. 2014 so se člani Nastanitvene enote RKS - OZ Ljubljana sestali na strokovnem srečanju v Orehovem gaju, kjer so se preizkusili v skupinskem reševanju iz Skednja. Cilj srečanja je bilo krepitev timskega dela v enoti.

OGLED GASILSKE BRIGADE IN REGIJSKEGA CENTRA ZA OBVEŠČANJE

V ponedeljek, 16. 2. 2015 si je 50 prostovoljcev RKS-OZ Ljubljana (mentroji in člani OŠ/SŠ EPP, člani ekip prve pomoči in nastanitvene enote RKS-OZ Ljubljana, mentorji krvodajalstva srednjih šol in prostovoljci - animatorji Kluba 25) ogledalo Gasilsko brigado Ljubljana in Regijski center za obveščanje. Na gasilski brigadi so nam predstavili dispečerski center, vozila ter opremo, ki jo uporabljajo pri intervencijah, na Regijskem centru za obveščanje pa delovanje centra in sprejem klica ter tehnologijo, ki jo uporabljajo.

Za sprejem in vodenje ogleda se najlepše zahvaljujemo!

PREDSTAVITEV PROJEKTA PSIHOSOCIALNA POMOČ OB NESREČAH

V četrtek, 19. 2. 2015 je potekala predstavitev projekta Skupina za nudenje psihosocialne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Mestni občini Ljubljana. Na prvem srečanju, se je predstavilo delovanje sistema za zaščito in reševanje v MOL ter vloga in naloge kandidatov  prostovoljcev za delovanje v skupini. Udeležba na predstavitvi je bila odlična, poleg številnih prostovoljcev, ki so se prijavili na razpis, so bili na predstavitvi prisotni tudi predstavniki Gasilske brigade ter Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine Ljubljana.

VIKEND TRENING SREDNJEŠOLSKE EKIPE PRVE POMOČI ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE

Dijaki, člani srednješolske ekipe prve pomoči iz Škofijske klasične gimnazije so v petek, 20. 2. 2015 in soboto, 21. 2. 2015 izvedli vikend trening prve pomoči. Na treningu so ponovili teoretično znanje ter se preizkusili v praktičnem delu na poligonih.

SEMINAR MENTORJEV IN PROSTOVOLJCEV RKS - OZ LJUBLJANA

Debeli rtič, 6. in 7. 3. 2015

V petek, 6. 3. in soboto, 7.3. je na Debelem rtiču potekal seminar za mentorice, mentorje osnovnih in srednjih šol ter prostovoljce, ki sodelujejo v programih Samo eno življenje imaš, Krvodajalstvo, Krožek Rdečega križa  in projektu Drobtinica. V petek je potekala predstavitev vseh programov, ki jih izvajamo na RKS - OZ Ljubljana, delovni sestanek, kjer se je obravnavalo aktualna vprašanja, načrt dela in pravila preverjanj, sledil je družabni večer, ki smo ga popestrili s prilagojeno igro Male sive celice. V soboto smo imeli predstavitev mediacije s praktičnimi vajami.

DAN ZA SPREMEMBE 2015

V letošnjem letu se ponovno pridružujemo akciji Dan za spremembe!

Tokrat bomo delovali na treh lokacijah:

Petek, 27. 3. 2015, od 9.00 do 13.00 KORK Medvode, v Mercator centru Medvode

Sobota, 28. 3. 2015, od 9.00 do 13.00 KORK Nove Jarše, v Mercator centru, Beblerjev trg 2, 1000 Ljubljana

Za krajane Fužin, v Mercator centru, Preglov trg, 1000 Ljubljana

Na dnevu za spremembe, ki ga organizira Slovenska filantropija, bo RKS-OZ Ljubljana v Mercator centru Medvode, Nove Jarše in Fužine organiziral brezplačne delavnice temeljnih postopkov oživljanja, ki jih bodo izvajali člani osnovnošolskih ekip prve pomoči Osnovne šole Medvode, Osnovne šole Jožeta Moškriča in Osnovne šole Nove Fužine. Poleg delavnic, bodo na voljo tudi brezplačne meritve krvnega pritiska, holesterola in krvnega sladkorja, predstavitev krvodajalstva in darovanja organov in tkiv po smrti. Za izpolnitev pristopne izjave za darovanje organov in tkiv po smrti, boste potrebovali kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument.

 

DEŽURSTVO V PLANICI

V petek, 20. 3. 2014, je Ekipa prve pomoči RKS-OZ Ljubljana dežurala na zaključku sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, kjer je obiskovalcem Planice zagotavljala prvo pomoč v sodelovanju z ekipo Nujne medicnske pomoči UKC Ljubljana ter ostalimi tremi Ekipami prve pomoči iz RKS-OZ Tolmin, Dravograd Nova Gorica in Kočevje. 

LOKALNO PREVERJANJE OSNOVNOŠOLSKIH EKIP PRVE POMOČI

Ljubljana, 1. 4. 2015

V sredo, 1. 4. 2015 je na RKS-OZ Ljubljana potekalo Lokalno preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči, ki se ga je udeležilo 16 ekip.

Čestitke članom ekip prve pomoči za pogum in uspeh!

Čestitke imitatorjem poškodb in mentorjem za delo in trud.

Hvala ocenjevalcem in prostovoljcem za pomoč.

Sodelovale so naslednje osnovne šole:

OŠ Dobrova
OŠ Vrhovci
Oš Jožeta Moškriča
OŠ Brezovica
Oš Majde Vrhovnik
OŠ Božidarja Jakca
OŠ Oskarja Kovačiča
OŠ Prule
OŠ Vodice
OŠ Medvode
OŠ Kašelj
OŠ Vide Pregarc
OŠ Simona Jenka
OŠ Pirniče
OŠ Nove Fužine
Zavod za usposabljanje Janeza Levca

 

Prvih dvanajst osnovnih šol, se je uvrstilo na Regijsko preverjanje OŠ EPP, ki bo potekalo 15. 4. 2015 na OŠ Božidarja Jakca.

6. REGIJSKO PREVERJANJE OSNOVNOŠOLSKIH EKIP PRVE POMOČI

OŠ BOŽIDARJA JAKCA, 15. 4. 2015

V sredo, 15. 4. 2015, je na OŠ Božidarja Jakca potekalo 6. Regijsko preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči, na katerem se je preverilo 12 osnovnih šol iz Ljubljane, ter gostujoča Osnovna šola Jurija Vege Moravče. Člani ekip so se pomerili na treh delovnih mestih, ki so prikazovali nezgode na zaključnem plesu, ter na pisnem delu, kjer so reševali test iz poznavanja zgodovine in organizacije Rdečega križa ter prve pomoči.

Najbolje se je odrezala ekipa prve pomoči Osnovne šole Dobrova, ki bo svoje znanje prikazala na 9. Državnem preverjanju osnovnošolskih ekip prve pomoči na Debelem rtiču. Sledila ji je ekipa prve pomoči Osnovne šole Jožeta Moškriča, tretje mesto pa je zasedla ekipa prve pomoči Osnovne šole Vrhovci. Ostale uvrstitve si lahko ogledate v spodnji razpredelnici. Na Državno preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči se je uvrstila tudi ekipa Osnovne šole Jurija Vege Moravče, ki je presegla 80% točk najboljše ekipe. 

Mesto Osnovna šola
1.  OŠ DOBROVA
2. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
3. OŠ VRHOVCI
4. OŠ BOŽIDARJA JAKCA
5.  OŠ BREZOVICA
6. OŠ MAJDE VRHOVNIK
7.  OŠ VODICE
8.  OŠ OSKARJA KOVAČIČA
9. OŠ MEDVODE
10. OŠ PRULE
11. OŠ VIDE PREGARC
12.  OŠ KAŠELJ

Vsem članom ekip ČESTITAMO za prikazano znanje, poleg tega pa se tudi zahvaljujemo Osnovni šoli Božidarja Jakca in mentorici Elviri Sušec za pomoč pri organizaciji, poškodovancem Osnovne šole Sostro ter vsem ocenjevalcem, za pomoč pri izvedbi preverjanja!

 

ZAKLJUČEK DELAVNIC SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAŠ

Skupina študentov ZF, ki so izvajali delavnice

Skupina študentov ZF, ki so izvajali delavnice

Preventivne delavnice Samo eno življenje imaš smo izvedli na 58 osnovnih in podružničnih šolah v Mestni občini Ljubljana in 9 primestnih občinah v 5. in 8. razredih v mesecu marcu in aprilu, katerih se je udeležilo 3280 učencev.

Poglavitni namen delavnic je prispevati k zmanjševanju števila poškodb in smrtnih primerov ter povečati varnost otrok kot samostojnih udeležencev v prometu.


Preventivne delavnice Samo eno življenje imaš smo izvedli s pomočjo 60 prostovoljk in prostovoljcev Srednje zdravstvene šole, Gimnazije Bežigrad, Zdravstvene fakultete in članov ekip prve pomoči. Prostovoljci so izvedli 164 delavnic v 5. in 8. razredih in opravili1174 prostovoljskih ur.


Prostovoljci iz Srednje zdravstvene šole in Gimnazije Bežigrad Ljubljana so izvedli 45-minutne delavnice za 5. razrede osnovnih šol. Učencem 5. razredov so demonstrirali prvo pomoč in jih naučijo kako varno postopati v prometu.

Program delavnice za 5. razrede osnovnih šol:
- zgodovina, vloga in sedem temeljnih načel Rdečega križa,
- pomen skrbi za lastno varnost in zavedanje nevarnosti v prometu,
- pomen prve pomoči in krvodajalstva,
- seznanijo z uporabo obvezilnega materiala iz kompleta prve pomoči,
- nudenje prve pomoči v primeru naravnih nesreč:
o nesreča na rolerjih,
o nesreča s kolesom,
o prometna nesreča,
- ponovitev ključnih vsebin, izpolnjevanje evalvacijskih vprašalnikov.

Prostovoljci iz Zdravstvene fakultete in člani iz ekip prve pomoči so izvedli 90-minutne delavnice za 8. razrede osnovnih šol.

Vsebina na delavnicah za 8. razrede:
- zgodovina, vloga in sedem temeljnih načel Rdečega križa,
- prva pomoč,
o kaj je prva pomoč,
o klic na 112,
o pravila v prometu, igralih, ob vodi;
- seznanijo z uporabo obvezilnega materiala iz kompleta prve pomoči,
- praktični primeri nesreč in oskrba pri prvi pomoči;
- pomen prve pomoči in krvodajalstva;
- nudenje prve pomoči v primeru naravnih nesreč
- ponovitev ključnih vsebin, izpolnjevanje evalvacijskih vprašalnikov.

Preventivne delavnice smo izvedli na 58 osnovnih in podružničnih šolah v Mestni občini Ljubljana in 9. primestnih občinah:
1. OŠ BEŽIGRAD
2. OŠ BIČEVJE
3. OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI
4. OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI, PŠ NOTRANJE GORICE
5. OŠ DANILE KUMAR
6. OŠ DOBROVA
7. OŠ DRAVLJE
8. OŠ FRANCA ROZMANA STANETA
9. OŠ FRANCETA BEVKA
10. OŠ HINKA SMREKARJA
11. OŠ HORJUL
12. OŠ IG
13. OŠ JANKA MODRA
14. OŠ JANKA MODRA, PŠ DOLSKO
15. OŠ JANKA MODRA, PŠ SENOŽETI
16. OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
17. OŠ KAŠELJ
18. OŠ KETTEJA IN MURNA
19. OŠ KOLEZIJA
39. OŠ SOSTRO
40. OŠ SPODNJA ŠIŠKA
41. OŠ ŠENTVID
42. OŠ ŠENTVID
43. OŠ ŠKOFLJICA
44. OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
45. OŠ TONETA ČUFARJA
46. OŠ TRNOVO
47. OŠ VALENTINA VODNIKA
48. OŠ VIŽMARJE BROD
49. OŠ VODICE
50. OŠ VRHOVCI
51. OŠ ZADOBROVA
52. OŠ ZALOG
53. OŠ PRIMOŽA TRUBARJA, VELIKE LAŠČE
54. PŠ ŠENTJOST
55. ZU JANEZA LEVCA  - LEVSTKOV TRG
56. ZU JANEZA LEVCA - OE DOM
57. ZU JANEZA LEVCA - OE DOM
58. ZU JANEZA LEVCA LJUBLJANA, DEČKOVA

Vsem prostovoljkam in prostovoljcem, mentorjem prostovoljcev, Srednji zdravstveni šoli, Gimnaziji Bežigrad, Zdravstveni fakulteti, osnovnim in podružničnim šolam se zahvaljujemo za sodelovanje v programu Samo eno življenje imaš.

5. SREDNJEŠOLSKO PREVERJANJE EKIP PRVE POMOČI

V četrtek, 7. maja 2015 bo potekalo 5. srednješolsko preverjanje ekip prve pomoči (SŠ EPP). Srednješolski bodo pokazali znanje prve pomoči, ki so ga pridobili v rednih treningih tekom leta.

Otvoritev in zaključek preverjanja SŠ EPP ob 14.45 – 15.00 in 18.00 – 18.30 stopnišče pred Mestno hišo.

Informativna točka na Spodnjem delu Kongresnega trga od 13.30 – 18.15.

Delovišča v parku Tivoli od 15.00 – 17.30: podhod pri Moderni galeriji, podhod pri pravoslavni cerkvi, park pri vodnjaku, pri koncu Jakopičevega sprehajališča pred stopniščem in zelenica med stopniščem pri podhodu in vodnjaku.

Vabljeni, da pridete v Tivoli in si ogledate, kako znajo mladi ukrepati v situacijah, ki zahtevajo znanje prve pomoči!

 

24 URNO DOSTOPNI AED

RKS - OZ LJ bo z jutrišnjim dnem 8. 5. 2015 v svoji bližini uradno namestil 24 urni dostop AED – ja na lokacijo BENCINSKEGA SERVISA PETROL TRŽAŠKA CESTA 130, LJUBLJANA VIČ.

5. SREDNJEŠOLSKO PREVERJANJE ZNANJA EKIP PRVE POMOČI

Ljubljana, 7.5.2015

V četrtek, 7. maja 2015 je potekalo 5. srednješolsko preverjanje ekip prve pomoči (SŠ EPP). Preverjanja se je udeležile 6 ljubljanskih SŠ EPP, gostujoča SŠ EPP Ajdovščina in gostujoča osnovnošolska ekipa prve pomoči OŠ Dobrova.

Najbolje se je odrezala SŠ EPP Srednje zdravstvene šole, ki bo svoje znanje prikazala na 6. mestni vaji ekip prve pomoči in prvih posredovalcev 12. septembra 2015. Sledila ji je SŠ EPP Gimnazije Vič, tretje mesto pa je zasedla SŠ EPP Škofijske klasične gimnazije.

MESTO SŠ EPP
1. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA
2. GIMNAZIJA VIČ
3. ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
4. GIMNAZIJA BEŽIGRAD - MEDNARODNA ŠOLA
5. GIMNAZIJA BEŽIGRAD
6. OSNOVNA ŠOLA DOBROVA
7. RKS - OZ AJDOVŠČINA
8. GIMNAZIJA LEDINA


Vsem članom ekip ČESTITAMO za prikazano znanje, poleg tega pa se tudi zahvaljujemo tudi mentoricam in mentorjem SŠ EPP za uspešno vodenje SŠ EPP na srednjih šolah, poškodovancem ter vsem ocenjevalcem, za pomoč pri izvedbi preverjanja!

9. DRŽAVNO PREVERJANJE OSNOVNOŠOLSKIH EKIP PRVE POMOČI

Debeli rtič, 9.5.2015

V soboto, 9. maja 2015 je na Debelem riču potekalo že 9. Državno preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči. Ljubljansko regijo, je zastopala ekipa Osnovne šole Dobrova, ki je na preverjanju dosegla 1. mesto!

Tekmovalci so najprej pokazali svoje teoretično znanje s pisanjem testovo prvi pomoči in Rdečem križu, nato pa so svoje znanje prikazali na petih delovnih točkah, kjer so morali oskrbeti različne poškodbe.

Pri vseh preizkusih se je ekipa Osnovne šole Dobrova odrezala najbolje, s čimer je dosegla 1. mesto, za kar ji čestitamo!

SEM SREČA V NESREČI - KORK NOTRANJE GORICE

Notranje Gorice, 13.5.2015

V sredo, 13. 5. 2015 je v Notranjih Goricah potekala delavnica Sem sreča v nesreči - preberite si spodnje poročilo predstavnice Krajevne organizacije Rdečega križa Notranje Gorice.

Včeraj se je v Notranjih Goricah pod v organizaciji Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana - KORK Notranje Gorice izvedla delavnica Sem sreča v nesreči. Udeleženci smo se lahko teoretično in praktično podkovali v znanju o ukrepanju ob naravnih nesrečah (in včasih tudi naših nespretnostih – pozabljen prižgan štedilnik, prevrnjena dišeča sveča ipd.). Cilj delavnice je bil, da ob nesrečnem dogodku ne ukrepamo zgolj instinktivno, ampak predvsem učinkovito. Hvala inštruktorjema Rdečega križa za koristno predavanje, najlepša hvala tudi ekipi domačih gasilcev za zelo učinkovit prikaz ukrepanja ob požaru in drugih nesrečah, hvala tudi Teatru Janez Jalen za pomoč pri organizaciji. Ob priliki lahko zapišemo še dve informaciji. Domači gasilci sporočajo, da vas za vsa morebitna vprašanja in nasvete z veseljem pričakujejo vsak prvi četrtek v mesecu od 20. ure dalje v svojem drugem domu (beri: gasilski dom Notranje Gorice). Koristna informacija je tudi to, da ob izdanem opozorilu o možnosti poplav v naših krajih vedno že preventivno postavijo krizni štab (ki potem deluje ves čas izrednih razmer), in sicer na deponiji ob glavni cesti Notranje Gorice – Podpeč ob železniški progi (konec naselja Notranje Gorice). Tam lahko dobite navodila, pomoč in protipoplavne vreče. Občutek, da v nesreči nismo sami, je neprecenljiv. Hvala.  

6. MESTNA VAJA EKIP PRVE POMOČI IN PRVIH POSREDOVALCEV

Nadgorica, 12. 9. 2015

V soboto, 12. 9. 2015 je v Nadgorici pri Ljubljani potekala že 6. Mestna vaja Ekip prve pomoči RKS-OZ Ljubljana ter ekip prvih posredovalcev Mestne občine Ljubljana. Vajo so organizirali Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana, Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Ljubljana in Reševalna postaja UKC Ljubljana.

Vaja je bila namenjena preizkusu delovanja ekip na terenu s simuliranjem resničnih nesreč in s tem krepitvi sistema zaščite in reševanja Mestne občine Ljubljana ter ozaveščanju laikov o pomenu znanja prve pomoči.

Na vaji je sodelovalo 20 ekip, in sicer tri prostovoljske ekipe Rdečega križa Slovenije Območno združenje Ljubljana, ena ekipa Mestne zveze tabornikov in šestnajst ekip iz prostovoljnih gasilskih društev. Vsi sodelujoči imajo opravljen 72 urni tečaj za bolničarje Rdečega križa ali tečaj za polprofesionalce Reševalne postaje Ljubljana.

Svoje znanje so prikazali na treh delovnih točkah v Nadgorici, Tomačevem in Črnučah. Delovišča so obsegala masovno nesrečo z nevarnimi snovmi, prometno nesrečo ter nesrečo v stanovanju.

Vsem udeleženim se najlepše zahvaljujemo ter jim čestitamo za prikazano znanje, zahvala tudi organizatorjem, ocenjevalcem ter imitatorjem poškodb.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Ljubljana